Ναυπηγική και πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα

Τίτλος:  Ναυπηγική και πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα: πρακτικά συνεδρίου Χίος 4-7 Ιουνίου 1994 – Ship-building  and ships in the Eastern Mediterranean during the 18th and 19th centuries : proceedings chios 4-7 June 1994   

Επιμέλεια: Κώστας Α. Δαμιανίδης

Έκδοση: Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου

Τόπος: Χίος

Έτος: 1999

ISBN: 960-86604-0-8

Δίγλωσσο κείμενο

Τιμή: 10,00 ευρώ

craneHmererion Cultural Center
  • Address

   Ir. Polytechniou 5
   P.C. 82100, Chios, Greece

   Follow us

  • Phones

   0030 2271044391, 0030 2271044333
   Fax: 0030 2271044379

   Email

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.